Flizan med hennes första kull 2014 

 

Inga framtida planer 

med kattungar 2021/2022